Field Maritime

Om Du vill komma i kontakt med oss är Du välkommen att ringa eller skriva.

Marie Steffenburg Wennberg

Älvaliden 2
429 43 Särö

Tel: 031-93 50 93
Mobil: 070-605 88 77
           0707-29 29 95

fieldmaritime@gmail.com

Medlemsskap

Medlem i
Field Spaniel Klubben
Svenska Kennelklubben
Svenska Spaniel och Retriverklubben

SSRK Instruktörsutbildning, Diplomerad instruktör

Svenska Kennelklubbens Uppfödarutbildning